Družina

Uspešno delovanja vinarstva zahteva sodelovanje vseh na kmetiji. Naša vina so rezultat skupnega prizadevanje treh družin.

Z leve: Marijan, Karol in Igor

Oče s sinovoma

Z leve: Marijan , Karol in Igor

Tri družine