Merlot 2019

Merlot 2019, smaller in quantity, but terrific in quality

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje