St. Martin’s Day at Šmartno

Highlights from this year's St. Martin’s Day in Šmartno.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje