Od nekoč do danes…

Z vinogradništvom in vinarstvomse v Goriških Brdih ponašamo že iz časov Rimskega cesarstva. Z vladavino rima je v naše kraje prišla tudi vinska trta in drugo mediteransko rastlinstvo, ki se je ohranilo vse do danes. Ekstremni pogoji, kot strmi tereni, izredna obsončenost, v poletnih mesecih malo padavin, mikro klima in sestava zemlje (fliš ali po briško opoka) dajejo grozdju posebno kakovost in kasneje vina z veliko vsebnostjo mineralov in edinstvenim okusom na svetu.

Tudi na našem posestvu Simčič se ponašamo z dolgo zgodovino vinogradništva in vinarstva. Iz 19. stoletja so lastniški zapiski v zemljiško knjigo na ime Anton Simčič. Vino se je v takem asu prodajalo bližnjim trgovcem in bližnjim gostincem. Zelo pomembno vlogo je v kasnejšem času odigrala zgraditev železnice Dunaj – Gorica – Trst. Ko je bila ta povezava vzpostavljena, si je vinar izposodil več konj z vprego, naložil sode na vozove in prepeljal vino do železnice v Gorico. Sode z vinom so naložili na vagone in vino je romalo do trgovcev in gostincev v Trst, Dunaj v Ljubljano in druga mesta.

 

Vinska klet Simčič

Se je ohranila vse do današnjih dni. Sedanji gospodar Karol s sinovoma Marijanom in Igorjem skupaj obdelujejo 50 hektarjev terasasto zasajenih vinogradov na nadmorski višino 150 – 300 metrov nadmoske višine, kjer zorijo elegantna bela vina kot so rebula, beli pinot, sivi pinot, chardonay in sauvignon.  Med rdečimi vini se bohotijo merlot, cabernet sauvignon in kralj rdečih vin refošk.