Program razvoja podeželja

 

Naslov projekta : Oprema za vinsko klet iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016

Povzetek projekta: Predmet investicije je osredotočen na posodobitev tehnološke opreme za predelavo grozdja, s čimer želi kmetija predvsem pridobiti na še večji kakovosti svojih vin. Investicija bo izvedena v dveh delih. Prvi del bo zaključen konec leta 2016, drugi del pa konec leta 2018 oz. v začetku leta 2019. Prva fazi investicije predvideva izvedbo strojnih instalacij za hlajenje vinske kleti in nakup hladilnika, druga faza pa nakup cevnega hladilnika in stiskalnice.

Cilji projekta: Eden od strateških ciljev kmetije poleg povečanja količin pridelanega grozdja, je sprememba strukture prodaje tako, da se bo povečal delež proizvodov, ki prinašajo višjo dodano vrednost, kar je neposredno povezano s kratkoročnimi cilji, ki jih kmetija želi uresničiti tudi s pomočjo investicije, obravnavane v tem dokumentu. Ti kratkoročni cilji pa so:

- izboljšanje kvalitete predelave grozdja in posledično povečanje prihodka na delovno moč;

- izboljšanje pogojev dela;

- večja konkurenčnost in tržnost kmetije.

Kmetija bo zastavljene cilje dosegla z nakupom opreme. Na ta način bo lahko sledila povpraševanju po kakovostnih vinih. Sodobna tehnologija bo poleg kakovosti zagotovila tudi znižanje proizvodnih stroškov.

Pričakovani rezultati: Učvrstiti pozicijo proizvajalca vrhunskih vin na slovenskem trgu in z visoko kvalitetnimi vinskimi proizvodi prodreti, v večji meri kot do sedaj, na tuje trge.

Obdobje trajanja projekta: od 9.12.2016 do 31.1.2019

Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: ( http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 - 2020: (www.program-podezelja.si/)