Merlot 2019

Merlot 2019, količinsko manjši a velik po kvaliteti

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje