Zgodovina

DRUŽINA SIMČIČ

Anton Simčič je sredi 19. stoletja, za časa Habsburškega imperija, na Humu kupil hišo in posestvo s tremi vinogradi: Široko, Pušča in Zagradno. Vino in sadje so sprva prodajali bližnjim gostincem in trgovcem. Ko je Gorico dosegla železnica, pa so šli pridelki še v bolj oddaljene kraje, tudi vse do Dunaja in Trsta.

Karol Simčič, vnuk Antona Simčiča, je končal šolanje na kmetijski šoli. V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je začel s širitvijo vinogradniško-sadjarskega posestva na Humu. Ko sta se v delo vključila še njegova sinova, Marijan, ki ima tehnično in Igor, ki ima agronomsko izobrazbo, so se odločili, da bodo na kmetiji pridelovali vino pod lastno blagovno znamko. Simčičevi so pridobili nove površine v Kromberku, ki je s Humom prek Gorice zgodovinsko povezan. Sledila je širitev v Renče in slednjič na Vrtojbensko-Biljenske griče. Med leti 2000 in 2014 so na Humu zaokrožili veliko vinsko klet, ki lahko sprejme milijon litrov vina. 

Simčičevi danes skrbijo za več kot 80 hektarjev vinogradov v Goriških brdih in v Vipavski dolini. V njih imajo pester sortni nabor za široko sortno in slogovno paleto vin, da lahko z njimi zadovoljijo okuse in pričakovanja svoje publike. Nadaljujejo z razvojem posestva in kleti, v delo pa se že vključuje tudi najmlajša generacija.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje